Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Sommer 2021

2. juli 2021 kl. 12:55

Dr Abdi Hirsi skal vikariere for oss på Malm legekontor i sommer. Han starter opp i uke 27 og jobber til uke 33. Han har lang erfaring, snakker svensk og vi gleder oss til å få hans bistand på legekontoret i sommer.

Dr Silje Sandanger Christensen starter opp i august, og tar over Dr Skjellegrind sin fastlegeliste for fullt fra september. Vi gleder oss til å få Dr Christensen med på laget!

Turnuslege Magnus Folden Johansen starter hos oss i september. Vi ønsker han velkommen!

Dr Sæther har ferie i uke 28-30 og 32, mens Dr Hermstad er sykemeldt inntil videre.

Legekontorets telefonnummer

15. februar 2021 kl. 13:16

Malm legekontor ringer fra telefonnummer 40002350. Vær vennlig å lagre dette nummeret på din telefon, slik at du ser at det er vi som ringer og tar telefonen.

Minner også om vår SMS tjeneste. Bruk denne, så slipper du å stå i telefonkø. SMS MALM + fødselsdato, navn og beskjed til 2097

Håvard Skjellegrind slutter som fastlege

9. februar 2021 kl. 15:02

Fra og med 1. februar går fastlege Håvard Skjellegrind inn i ny fastlegestilling i Steinkjer kommune, og forlater derfor Malm legekontor etter 7 år. Vi takker dr. Skjellegrind for alt han har gjort for pasientene og legekontoret på Malm og ønsker lykke til videre. 

Fra 1. september starter ny fastlege i stillingen til Håvard Skjellegrind

Influensavaksinering 2020

22. september 2020 kl. 11:59

Influensavaksinene kommer til Steinkjer i uke 43, og vi vil begynne vaksinering så snart de kommer til legekontoret.

 

Det vil ikke være anledning til drop-in vaksinering som tidligere år. Alle må derfor bestille time for vaksinering, evt vaksineres samtidig med annen legetime. Dette for å unngå corona-smitte.

I år skal personer i risikogruppene vaksineres først:

- Alle fra fylte 65 år

- Beboere i sykehjem og aldersboliger

- Barn og voksne med: • diabetes mellitus, type 1 og 2 • kronisk luftveissykdom • kronisk hjerte- og karsykdom • kronisk leversvikt • kronisk nyresvikt • kronisk nevrologisk sykdom eller skade • nedsatt immunforsvar • svært alvorlig fedme (BMI over 40) • annen alvorlig eller kronisk sykdom

- Gravide fra 12. svangerskapsuke

Praksis for medisinstudenter fra NTNU

22. september 2020 kl. 11:48

I år som i fjor kommer 6. års medisinstudenter og praktiserer ved Malm legekontor.

Fra uke 36 - 41 er stud.med Karoline Olsen og stud.med Mattis Madsbu utplassert ved Malm legekontor.

Fra uke 42 - 47 er Ingeborg Gotaas og Guro Heitun utplassert.

 

Vi ønsker studentene velkommen.

Sommer 2020

20. juli 2020 kl. 16:35

Sommerferien er her!

Håvard Skjellegrind har ferie i uke 27-30.

Carl Andrew Sæther har ferie i uke 31-34.

Jan Hermstad er for tiden sykemeldt.

På grunn av redusert bemanning og ferieavvikling, må man påregne noe ventetid for å komme til legekontoret på vanlige timer. Akutte timer prøver vi å håndtere samme dag.

 

En riktig god sommer ønskes til dere alle.

Koronavirus

2. mars 2020 kl. 13:19

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt oss (741 57 500) eller legevakt (116 117) utenfor vår åpningstid på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene (Se fhi.no).
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Ikke møt opp direkte på legekontoret, men ta kontakt på telefon for veiledning.

 

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015. Hvis du tror du kan være smittet, ring fastlegen. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt: 116 117.

Influensavaksine!

22. oktober 2019 kl. 09:24

Influensavaksine 2019-20 har kommet!

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksine kan beskytte mange av disse.

Influensavaksine anbefales derfor til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte-og lungesykdom, nyre-eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40). Eller pasient med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Helsepersonell med pasientkontakt og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter anbefales vaksine.

I tillegg anbefales svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med griser vaksinasjon.

Se mer på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Kostnad for vaksinasjon: 275,-

Medisinstudenter fra NTNU

22. oktober 2019 kl. 09:24

I september til november 2019 vil Malm legekontor ha 6. års medisinstudenter fra NTNU hospiterende hos oss.

Pasientpost

18. februar 2019 kl. 12:41

Siden nyttår har vi tatt i bruk PasientPost til sending av digital post til våre pasienter. Dette er en trygg kanal der alle meldingene er krypert og blir sendt via norsk helsenett. Når du mottar en PasientPost fra oss vil du få en SMS med link til innlogging. Du må bruke BankID til å identifisere deg når du skal lese meldingene dine.

Dr. Sæther har permisjon

18. februar 2019 kl. 12:40

Dr. Sæther har studiepermisjon fra 1. mars til 1. juli 2019. Dr. Harsvik vil vikariere i hans fravær.

Dr. Skjellegrind være tilbake fra sin permisjon 1. mars, og fortsette sin fastlegejobb i kombinasjon med sin forskerstilling ved NTNU.

Stengt på grunn av kurs 30.10.18

30. oktober 2018 kl. 08:26

Legekontoret stenger kl 1300 30.10.18 på grunn av kurs. Ved akutt sykdom ring legevakt 116117. Ved akutt livstruende sykdom ring 113 som alltid.

Influensavaksine

30. oktober 2018 kl. 08:26

Årets influensavaksine har kommet!

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte-og lungesykdom, nyre-eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40). Eller pasient med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Helsepersonell med pasientkontakt og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter anbefales vaksine.

I tillegg anbefales svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med griser vaksinasjon.

Se mer på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Kostnad for vaksinasjon: 200,-

Ny turnuslege fra september 2018

7. september 2018 kl. 13:11

Sindre Gartland Wahlstrøm har fullført sin tjeneste ved Malm legekontor og begynt sin pliktjeneste i Forsvaret. Vi takker Sindre for god innsats og ønsker ham lykke til videre!

Turnuslege Ingvild Risan Hole overtar fra 1. september til 1. mars 2019. Hun har tidligere jobbet som turnuslege ved sykehuset Namsos.

Dr. Skjellegrind har permisjon

2. juli 2018 kl. 12:16

Dr Skjellegrind har permisjon fra Malm legekontor fra 1.7.18 til 1.3.19. Lege Ole Kristian Harsvik er vikar i perioden.

Ny turnuslege fra mars 2018

4. juni 2018 kl. 10:54

Anders Hynne har fullført sin tjeneste ved Malm legekontor og begynt sin ortopedi-utdanning ved sykehuset Levanger. Turnuslege Sindre Gartland Wahlstrøm overtar fra 1. mars til 1. september 2018. Vi takker Anders for god innsats og ønsker ham lykke til videre.

Influensavaksinering!

17. oktober 2017 kl. 08:12

Influensavaksinene kommer, noe forsinket, til legekontoret i dag.

Influensavaksine anbefales til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte-og lungesykdom, nyre-eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svekket immunforsvar og personer med alvorlig fedme (BMI over 40). Eller pasient med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

Helsepersonell med pasientkontakt og husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter anbefales vaksine.

I tillegg anbefales svinerøktere og andre med regelmessig kontakt med griser vaksinasjon.

Se mer på: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Kostnad for vaksinasjon: 200,-

Ny turnuslege fra september 2017

17. oktober 2017 kl. 08:07

Fra 1. september 2017 har vi fått ny turnuslege, Anders Hynne. Han har jobbet 1 år ved sykehuset Levanger og er bosatt på Steinkjer. Vi ønsker han velkommen.

 

Vi takker Morten Vold for god innsats på kontoret i perioden som turnuslege og vikarlege. Lykke til videre på sykehuset Namsos!

Oppdatering fra Malm legekontor

5. september 2016 kl. 10:24

Vi takker turnuslege Zaman Gilani for innsatsen ved legekontor fra 1. mars til 1. september.

 

Fra 1. september 2016 har vi ikke fått ansatt turnuslege ved Malm legekontor. Morten Vold vil fortsette å vikariere for Carl Andrew Sæther og Håvard Skjellegrind, som jobber i reduserte stillinger ved legekontoret.

 

Vi er meget fornøyd med å ha med oss Morten Vold videre på laget.

 

Forskningsarbeid av dr. Håvard Skjellegrind publisert i internasjonalt tidsskrift

26. februar 2016 kl. 13:32

dr. Håvard Skjellegrind har i forbindele med sitt doktorgradarbeid nå publisert en artikkel i tidsskriftet Neurochemical Research. Skjellegrind har i dette arbeidet forsket på stamceller fra hjernekreften glioblastom, som er den vanligste og mest dødelige formen for hjernekreft hos voksne. Kreftstamceller er celler som er i stand til å mangedoble seg selv og danne ny kreftsvulst. Disse cellene antas å være årsaken til at denne kreftformen ikke lar seg kurere. Skjellegrind har studert hvordan disse cellene påvirkes av oksygenmangel, noe som kan være viktig for hvordan dagens behandlingsmetoder mislykkes og hvilke kreftstamceller som overlever. Arbeidet er gjort ved Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.

Artikkelen kan lastes ned her

 

Ny turnuslege

26. februar 2016 kl. 13:22

Vi takker Maren Eliassen for flott innsats som turnuslege ved Malm legekontor. Fra 1. mars ønsker vi velkommen til ny turnuslege: Zaman Gilani.

 

Nytt nasjonalt legevaktsnummer – 116117

13. august 2015 kl. 14:30

Legevaktnummer

Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117 landsdekkende.

 

Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret. 116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke. Begrunnelsen for et felles nummer er blant annet at det er lettere å huske og enklere å forholde seg til når man reiser eller flytter.

De gamle faste legevaktnumrene ( for Verran 934 17 240) skal fungere som før. Dette skal dekke publikums behov for å få kontakt med en bestemt legevaktssentral i gitte situasjoner. Som f.eks. dersom man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg i en annen kommune.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege, og prioriteringen være som tidligere:

  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Når det nye legevaktsnummeret tas i bruk i hele landet har vi verdifull erfaring fra et prøveprosjekt i Østfold fylke som startet i 2011. Vi vet bl.a. at noen få henvendelser vil komme til feil legevaktsentral. Disse henvendelsene håndteres ved at legevaktssentralen setter over trafikken til riktig legevaktsentral, eller om nødvendig AMK. Pasienten har ikke gjort feil, men er teknisk rutet til feil legevaktsentral.

 

Ring først!

Legevakten er åpen hele døgnet, men ring på forhånd for å få en vurdering av relevant hjelp. Legevakten er for alle, men ikke for alt.

 

Ny turnuslege

26. februar 2015 kl. 13:22

Vi takker turnuslege Therese Lie Aune for god innsats og ønsker samtidig Morten Vold velkommen. Han skal være turnuslege hos oss frem til 1. september 2015, og kommer fra sykehusturnus i Namsos.

 

Ny turnuslege

14. oktober 2014 kl. 14:02

Vi takker turnuslege Mats Erik Klæbu for god innsats og ønsker samtidig Therese Lie Aune velkommen. Hun skal være turnuslege hos oss frem til 1. mars 2015, og kommer fra sykehusturnus i Namsos.

 

Petroleumslege

8. april 2014 kl. 10:01

Dr. Håvard Skjellegrind tar denne uken petroleumskurs for å bli godkjent petroleumslege. Det vil derfor nå være mulig å få godkjent offshoreattest på Malm legekontor.

 

Les mer om godkjennings som petroleumslege på:

http://helsedirektoratet.no/helsepersonell/godkjenning-helsepersonell/godkjenning-av-petroleumsleger/Sider/default.aspx

 

Ny turnuslege

6. mars 2014 kl. 09:35

Vi takker turnuslege Ingvill M. T. Isaksen for god innsats og ønsker samtidig Mats Erik Klæbu velkommen. Han skal være turnuslege hos oss frem til 1. september 2014, og kommer fra sykehusturnus i Namsos.

 

Ny lege begynner 1. oktober 2013

1. oktober 2013 kl. 15:09

Fra 1.10.13 har vi fått en ny lege ved Malm legekontor. Jan Hermstad kommer fra jobb som fastlege ved Dampsaga legesenter i Steinkjer. Vi ønsker han hjertelig velkommen!

 

Thomas Johansson blir vikar for kommuneoverlege Carl Andrew Sæther mens han er i pappapermisjon fra 7. oktober og ut året 2013.

 

Legevakt

25. juni 2013 kl. 11:10

Ved livstruende situasjoner ring 113

Malm legekontor har legevaktsansvar for Verran kommune, mandag til fredag, kl 0800 - 1530. Telefonnummer: 93 41 72 40

Vi tilstreber å gi time samme dag til alle med behov for hjelp, men ved stor pågang må vi prioritere. Legevakt skal ta seg av akutt sykdom, skader, og forverring av sykdom, hvor nødvendig undersøkelse og behandling, ut fra en faglig vurdering, ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag, men hvor rask medisinsk hjelp kan være avgjørende for liv og helse.

 

Utenom åpningstid besørger Steinkjer legevakt legevaktstjeneste for Verran kommune. Dette er et interkommunalt samarbeid hvor Snåsa også deltar. Telefonnummer: 74 14 10 00

Adresse: Ølvegata 2, 7700 Steinkjer (ved siden av Steinkjer brannstasjon.)

 

Legevakten er spesielt innrettet mot akutt syke/skadde pasienter. Fra klokken 2200 - 0800 er det fortrinnsvis akutt syke/skadde som får legehjelp ved legevakta.