Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Ann Beate Johnsson

Sykepleier

Marita Valle Strømhaug

Sykepleier

Wenche Iren Myhre

Helsesekretær

Silje Sandanger Christensen

Fastlege

Under spesialistutdanning i allmennmedisin (LIS3). Helsestasjonslege.

Carl Andrew Sæther

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin. Kontordager mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Jan Hermstad

Fastlege

Spesialist i indremedisin. Kontordager mandag til fredag. Sykehjemslege.