Viktig informasjon om Koronaviruset
Bannerbilde som viser noe helserelatert

Malm legekontor

Her kan du kontakte oss trygt og enkelt

Bilde som representerer legekontoret

KORONAVIRUS 2019-2021

Ved sykdom, kontakt Malm legekontor på www.malmlegekontor.no eller SMS til 2097, start melding med MALM. Pasienter som ikke har tilgang til SMS tjeneste kan kontakte oss på telefon. Vi tar fortsatt ikke i mot henvendelser i luka. Dette på grunn av stor fare for smittespredning overalt hvor folk møtes. Spesielt ønsker vi å skjerme oss selv, sykehjemmet, og de ansatt i pleie/omsorgstjenesten.

Vi tilbyr videokonsultasjoner fremfor personlig oppmøte for å begrense smitte. Dette faktureres som vanlig konsultasjon + faktureringsgebyr.

Legekontorets telefonnummer

15. februar 2021 kl. 13:16

Malm legekontor ringer fra telefonnummer 40002350. Vær vennlig å lagre dette nummeret på din telefon, slik at du ser at det er vi som ringer og tar telefonen.

Minner også om vår SMS tjeneste. Bruk denne, så slipper du å stå i telefonkø. SMS MALM + fødselsdato, navn og beskjed til 2097

Håvard Skjellegrind slutter som fastlege

9. februar 2021 kl. 15:02

Fra og med 1. februar går fastlege Håvard Skjellegrind inn i ny fastlegestilling i Steinkjer kommune, og forlater derfor Malm legekontor etter 7 år. Vi takker dr. Skjellegrind for alt han har gjort for pasientene og legekontoret på Malm og ønsker lykke til videre. 

Fra 1. mars kommer fastlegevikar Hasan Kaskhol og skal jobbe frem til 1. september.

Fra 1. september starter ny fastlege i stillingen til Håvard Skjellegrind

Influensavaksinering 2020

22. september 2020 kl. 11:59

Influensavaksinene kommer til Steinkjer i uke 43, og vi vil begynne vaksinering så snart de kommer til legekontoret.

 

Det vil ikke være anledning til drop-in vaksinering som tidligere år. Alle må derfor bestille time for vaksinering, evt vaksineres samtidig med annen legetime. Dette for å unngå corona-smitte.

I år skal personer i risikogruppene vaksineres først:

- Alle fra fylte 65 år

- Beboere i sykehjem og aldersboliger

- Barn og voksne med: • diabetes mellitus, type 1 og 2 • kronisk luftveissykdom • kronisk hjerte- og karsykdom • kronisk leversvikt • kronisk nyresvikt • kronisk nevrologisk sykdom eller skade • nedsatt immunforsvar • svært alvorlig fedme (BMI over 40) • annen alvorlig eller kronisk sykdom

- Gravide fra 12. svangerskapsuke