Ansatte


Ole Kristian Harsvik

Fastlege

Fastlegevikar fra 1. september 2018 til 1. juli 2019

Ann Beate Johnsson

Sykepleier

Ann Kristin Haugen Reitan

Sykepleier

Wenche Iren Myhre

Helsesekretær

Carl Andrew Sæther

Kommuneoverlege

Spesialist i allmennmedisin. Kontordager mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Deler av torsdag brukes til kommuneoverlegearbeid. Permisjon på onsdager ut 2019.

Håvard Skjellegrind

Kommunelege

Spesialist i allmennmedisin med phd-grad. Petroleumslege. Kontordager mandag, onsdag og torsdag. Er ansatt i 50% prosjektstilling ved HUNT forskningssenter, Levanger.

Jan Hermstad

Kommunelege

Spesialist i indremedisin. Kontordager mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag er dr. Hermstad på sykehjem.